Taina Sfântului Botez reprezintă o mare bucurie și responsabilitate pentru toți cei implicați în organizarea sau săvârșirea ei și are un mare impact sufletesc asupra tuturor, nu numai asupra celui ce urmează a se boteza. De aceea este foarte importantă pregătirea sufletească și trupească a celui ce se botează, a părinților trupești, a părinților sufletești (nașilor) și a participanților la slujbă.

Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru săvârșirea slujbei Botezului sunt următoarele:

 1. părinții și nașii copilului să fie membri ai parohiei noastre
 2. părinții și nașii copilului să se spovedească în prealabil și să participe la cateheza pregătitoare
 3. nașii copilului să fie de confesiune ortodoxă și să poată rosti pe de rost Crezul sau Simbolul credinţei (Textul Crezului îl găsiți în josul acestei pagini).

Pentru slujbă sunt necesare următoarele:

 1. copie certificat naștere (adăugaţi: domiciliul părinţilor şi al naşilor, numărul de telefon și adresa de email)
 2. lumânare botez 
 3. un set nou, complet de hăinuțe
 4. o bucată pânză albă de aprox. 1,5 m pătrați (sau un prosop alb mai mare) – pentru șters pruncul
 5. 1 sticluță cu ulei de măsline
 6. prosop și săpun (pentru preot)
 7. o panglică (fașă) de culoare albă sau bleu de aprox. 1,5 m (3-4-5 cm lățime)
 8. cruciuliță pectorală cu lănțișor (nu este obligatoriu)

Nu există taxă pentru slujbă. Orice donație însă este binevenită, bineștiind că parohia noastră își susține activitatea numai prin contribuțiile benevole ale credincioșilor și din donațiile tuturor celor ce iubesc Biserica lui Dumnezeu.

Simbolul credinței (Crezul)

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi;
Şi S-a înălțat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui;
Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor;
Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.